12 najczęściej popełnianych błędów w procesie awansu zawodowego nauczyciela

 • Typ: eBook w formacie PDF
 • Ilość stron: 18
 • Wersja elektroniczna – pliki PDF do czytania na komputerze
 • Rok wydania: 2007
 • Wysyłka darmowa
 • Wydawca: Wiedza i Praktyka
 • Autor: Zespół ekspertów MEN

Streszczenie ebooka

Zobacz, jak możesz tych błędów uniknąć, aby organ nadzoru nie uznał Twych decyzji za nieważne i abyś nie musiał od początku powtarzać całego postępowania!

Każdy Twój błąd w procedurze awansu zawodowego może być przyczyną unieważnienia wydanych przez Ciebie decyzji i spowoduje konieczność powtórzenia całego postępowania. Sprawdź zatem, jak samemu awansować i jak przeprowadzić nauczyciela przez zawiłe procedury.

Droga Czytelniczko, Drogi Czytelniku!

W procesie awansu zawodowego nauczyciela można popełnić błąd prawie na każdym kroku.

Obowiązują ścisłe procedury, nieprzekraczalne terminy, a poszczególne etapy całego procesu określane są przez odrębne przepisy. Rozporządzenie dotyczące awansu napisane jest tak niejasno, że niejednokrotnie dopiero eksperci kuratoryjni potrafią orzec, czy nauczyciel może skończyć staż, czy nie… Ilość dokumentów, która jest potrzebna do całej procedury: opisanie dorobku zawodowego, opisanie stażu, ocena drogi zawodowej…, jest przytłaczająca.

Ponad 3/4 dyrektorów szkół i placówek oświatowych wskazuje, że najwięcej problemów ma właśnie z awansem zawodowym nauczycieli. Blisko 60% twierdzi, że nie ma do końca pewności, jak powinna wyglądać teczka awansu zawodowego, aby została przyjęta przez komisję, a prawie 85%, że ma trudności w interpretowaniu przepisów, które regulują sprawy awansu.

A Ty, jak sobie radzisz?
Potrafisz właściwie interpretować te przepisy?

Czy masz 100% pewności, że wszystkie czynności, które podejmujesz w związku z awansem zawodowym nauczycieli, są zgodne z prawem? Że organ nadzoru nie podważy Twoich decyzji? Że nie będziesz musiał powtarzać całego postępowania od nowa?

Wielu ma taką pewność, dopóki organ kontrolujący nie sprawdzi dokładnie, jak w praktyce realizowane są czynności dyrektora szkoły i działania komisji kwalifikacyjnej.

Z raportów wynika, że w wyniku kontroli
wykrywanych jest najczęściej 12 błędów

Czy Ty też je popełniasz?

 • Czy sprawdziłeś wymagania kwalifikacyjne nowozatrudnionego nauczyciela zanim awansowałeś go na stopień nauczyciela kontraktowego?
 • Czy wiesz, jak prawidłowo obliczyć termin zakończenia stażu nauczyciela, który przebywał na zwolnieniu lekarskim czy też urlopie zdrowotnym?
 • Czy dotrzymałeś 14-dniowego terminu na zawiadomienie nauczyciela o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej?
 • Czy przed powołaniem komisji dokonałeś analizy wniosku nauczyciela o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego?
 • Czy masz pewność, że komisja kwalifikacyjna nie przekroczyła swoich uprawnień?

Szybko znajdziesz potrzebne informacje

W raporcie „12 najczęściej popełnianych błędów w procesie awansu zawodowego nauczyciela” przeczytasz, jakie błędy mogą powstawać na poszczególnych etapach procesu awansu zawodowego i jakie konsekwencje ze sobą niosą. Znajdziesz rzeczywiste przykłady błędnego postępowania i praktyczne wskazówki, jak uniknąć pomyłek, wraz z podstawą prawną opisanych sytuacji.

Raport opracowano tak, abyś mógł jak najszybciej znaleźć potrzebne Ci informacje. Każdemu błędowi poświęcono osobną stronę, a każda strona zawiera 3 stałe elementy: opis błędu, praktyczną radę wraz z przykładem oraz wskazówkę, jak postępować, by tego błędu uniknąć.

Tak przejrzysty układ raportu maksymalnie ułatwi Ci korzystanie z niego, a praktyczne ujęcie zagadnień pozwoli Ci od razu zastosować podane wskazówki.

Nie zwlekaj

Zapoznaj się z raportem „12 najczęściej popełnianych błędów w procesie awansu zawodowego nauczyciela” i sprawdź, na ile poprawnie wykonujesz swoje obowiązki związane z awansem zawodowym nauczycieli. Pozbądź się wątpliwości, jeśli są zagadnienia, których do końca nie jesteś pewien.

Życzę Ci samych sukcesów zawodowych

Agnieszka Dec
(Wydawca raportu „12 najczęściej popełnianych błędów w procesie awansu zawodowego nauczyciela”)