34 porady dotyczące Twojego awansu zawodowego

 • Typ: eBook w formacie PDF
 • Ilość stron: 34
 • Wersja elektroniczna – pliki PDF do czytania na komputerze
 • Rok wydania: 2007
 • Wysyłka darmowa
 • Wydawca: Wiedza i Praktyka
 • Autor: Wioletta Górczak-Kutarba, Monika Przytuła

Streszczenie ebooka

Staż nauczyciela, dokumenty i ważne terminy

Przejdź przez swój awans zawodowy bezbłędnie, bez stresu i z pewnością, że wszystkie czynności, jakie nakładają na Ciebie przepisy, wykonałeś w 100% poprawnie

Sprawdź, jak przygotować się do awansu zawodowego, jakie dokumenty powinieneś zebrać, jakie pisma i w jakim terminie musisz sporządzić i jakie konsekwencje Ci grożą, jeżeli nie wywiążesz się ze swoich obowiązków.

Droga Czytelniczko, Drogi Czytelniku!

Zastosowanie w praktyce przepisów dotyczących awansu zawodowego sprawia trudności wielu nauczycielom, a z pewnością nie ma takiego, który nie miałby w związku z tym żadnych wątpliwości. Przepisy dotyczące awansu zawodowego nie regulują bowiem wszystkich spraw z nim związanych, wiele z nich pozostaje w gestii dyrektora, a Ty nie zawsze jesteś informowanych o tym, na jakiej podstawie dyrektor podejmuje swoje decyzje.

Nie zmienia to faktu, że w procesie awansu wymaga się do Ciebie wielu pism, planów, obszernej dokumentacji, która musisz dołączyć do wniosku. Na wszystkie Twoje czynności i przedstawiane dokumenty są ściśle określone terminy, których nie wolno Ci przekraczać.

Kruczków w awansie zawodowym jest dużo. Sprawdź, czy potrafisz je rozwiązać:

  • Czy wiesz, w jaki sposób nauczyciel zatrudniony w kilku szkołach może odbywać staż i jakie czynności musi w związku z tym podjąć?
  • Czy okres pracy bez przygotowania pedagogicznego można zaliczyć do stażu?
  • Jakie są konsekwencje złożenia wniosku o rozpoczęcie stażu po terminie?
  • Czy nauczyciel z doświadczeniem zawodowym musi zaczynać pracę w szkole jako stażysta?
  • Jak bezbłędnie przygotować dokumentację dołączaną do wniosku o rozpoczęcie stażu?
  • Jak postąpić, jeżeli organ nadzoru zakwestionuje Twoją dokumentację złożoną w postępowaniu o nadanie stopnia?
  • W jaki sposób uzyskać stopień nauczyciel kontraktowego bez odbywania stażu?
  • Czy Twój akt nadania bez wpisania dodatkowych kwalifikacji jest ważny?
  • W jaki sposób można sprostować błędy w akcie nadania?

Przejdź przez swój awans zawodowy razem z naszymi wskazówkami, pozbądź się wszelkich wątpliwości i już dziś poznaj odpowiedź na nurtujące Cię pytania.

Szybko znajdziesz potrzebne informacje

Raport został opracowany tak, aby maksymalnie ułatwić Ci korzystanie z zawartych w nim wskazówek i porad. Podzielono go na 2 części, z których pierwsza dotyczy wszelkich problemów i wątpliwości związanych ze stażem nauczyciela. Druga natomiast skupia się na dokumentach i ważnych terminach, które związane są z przechodzeniem na kolejne stopnie awansu. Musisz pamiętać, że praktycznie na każdą czynność podejmowaną przez Ciebie przewidziane są określone terminy. Ich niedotrzymanie może powodować negatywne skutki, łącznie z tym, że postępowanie o nadanie Ci stopnia nie będzie mogło być prowadzone.

W każdej części znajdziesz omówienie problemów ujętych w formę pytanie-odpowiedź, a w odpowiedziach – podstawy prawne, na których opiera się uzasadnienie rozwiązania problemu. Dzięki temu zyskasz gotowe argumenty poparte przepisami, które pomogą Ci przejść przez zawiłą procedurę awansu.

Doradzają Ci najlepsi specjaliści

W raporcie „34 porady dotyczące Twojego awansu zawodowego” znajdziesz porady ekspertów, którzy tworzą przepisy dotyczące awansu zawodowego, a więc osób, które najlepiej wiedzą, jak powinieneś je zastosować w praktyce.

Autorkami raportu są:

  • Wioletta Górczak-Kutarba – starszy specjalista w Wydziale Awansu Zawodowego Departamentu Spraw Nauczycielskich MEN
  • Monika Przytuła – referendarz w Departamencie Spraw Nauczycielskich MEN

Nie zwlekaj!

Zapoznaj się z raportem „34 porady dotyczące Twojego awansu zawodowego” i przejdź przez swój awans zawodowy bezbłędnie, bez stresu i z pewnością, że wszystkie czynności, jakie nakładają na Ciebie przepisy, wykonałeś w 100% poprawnie.

Życzę Ci samych sukcesów zawodowych
Agnieszka Dec
(Wydawca raportu „34 porady dotyczące Twojego awansu zawodowego”, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka)