Obowiązki i awans dyrektora

 • Typ: eBook w formacie PDF
 • Ilość stron: 28
 • Wersja elektroniczna – pliki PDF do czytania na komputerze
 • Rok wydania: 2007
 • Wysyłka darmowa
 • Wydawca: Wiedza i Praktyka
 • Autor: Elżbieta Wysokińska

Streszczenie ebooka

Obowiązki i awans dyrektora.
20 sprawdzonych porad gotowych do zastosowania!

Pozbądź się wątpliwości, zyskaj gotowe argumenty i pewność, że nikt nie podważy Twoich decyzji

To Ty, jako pracodawca, przeprowadzasz nauczyciela przez trudną procedurę awansu zawodowego, ale pamiętaj, że każdy Twój błąd może mieć dla niego negatywne konsekwencje, łącznie z tym, że postępowanie o nadanie mu stopnia nie będzie prowadzone. Musisz pilnować terminów, sporządzać opinie, dokumenty, rozpatrywać wnioski… trudno się w tym nie pogubić, tym bardziej, że w szkole zazwyczaj awansuje kilku nauczycieli na raz.

Sprawdź zatem, jak zgodnie z przepisami wywiązać się ze swoich obowiązków związanych z awansem i jak samemu awansować.

Droga Czytelniczko, Drogi Czytelniku!

Na każdym etapie awansu zawodowego Twojego nauczyciela musisz podejmować wiele czynności, na każdą z nich jest określony termin, forma, procedura. Musisz przy tym pilnować, aby postępować zgodnie z prawem.

Interpretacja przepisów dotyczących awansu zawodowego sprawia trudności 3/4 dyrektorom szkół. Blisko 86% nie wie, jak postąpić, jeżeli danej kwestii przepisy w ogóle nie regulują. Czy Ty też masz wątpliwości, czy decyzja, którą chcesz podjąć, jest zgodna z prawem? Czy masz pewność, że przyjęta przez Ciebie praktyka w sprawach nieuregulowanych przepisami jest właściwa i że organ nadzoru jej nie zakwestionuje?

Wielu ma taką pewność, dopóki organ kontrolujący nie sprawdzi dokładnie, jak w praktyce realizowane są czynności dyrektora szkoły i działania komisji kwalifikacyjnej.

Sprawdź, czy potrafisz bezbłędnie przeprowadzić nauczyciela przez procedurę awansu, czy wszystkie decyzje podejmujesz zgodnie z prawem.

 • Czy wiesz, w jakim terminie powinieneś przydzielić nauczycielowi opiekuna stażu, mimo że przepisy nie regulują tej kwestii?
 • Czy wiesz, jakie warunki musi spełnić nauczyciel zatrudniony w kilku szkołach, aby mógł u Ciebie odbywać staż?
 • Czy wiesz, w jakiej sytuacji staż ulega przedłużeniu o okres przebywania na zwolnieniu lekarskim czy urlopie macierzyńskim?
 • Czy na przedłużenie stażu wymagana jest Twoja zgoda i wniosek nauczyciela?
 • Czy wiesz, jakie konsekwencje dla nauczyciela stażysty zatrudnionego na okres 1 roku szkolnego będzie miała Twoja decyzja o rozwiązaniu z nim umowy przed zakończeniem stażu?
 • Czy potrafisz sporządzić cząstkową ocenę dorobku zawodowego za okres stażu dla nauczyciela, który zmienił miejsca zatrudnienia?
 • Czy wiesz, w jakim terminie przed upływem kadencji powinieneś złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego, abyś nie musiał odbywać stażu?
 • Czy wiesz, w jakim terminie powinieneś złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego?

Szybko znajdziesz potrzebne informacje

W raporcie „Obowiązki i awans dyrektora” znajdziesz praktyczne porady, które pomogą Ci wywiązać się z Twoich obowiązków względem awansujących nauczycieli, dopilnować wszystkich terminów i nie popełnić przy tym żadnego błędu.

Doradzają Ci najlepsi specjaliści

Możesz w pełni ufać wskazówkom zawartym w raporcie „Obowiązki i awans dyrektora” i stosować je bez obaw. Zostały one przygotowane przez specjalistów, którzy tworzą przepisy dotyczące awansu zawodowego, a więc osoby, które najlepiej wiedzą, jak powinieneś je zastosować w praktyce.

Autorką raportu jest Pani Elżbieta Wysokińska – specjalista w Wydziale Awansu Zawodowego Departamentu Spraw Nauczycielskich MEN.

Nie zwlekaj!

Zapoznaj się z raportem „Obowiązki i awans dyrektora” i sprawdź, na ile poprawnie wykonujesz swoje obowiązki związane z awansem zawodowym nauczycieli. Pozbądź się wątpliwości, jeśli są zagadnienia, których do końca nie jesteś pewien.

Życzę Ci samych sukcesów zawodowych

Agnieszka Dec
(Wydawca raportu „Obowiązki i awans dyrektora”)