Zarządzanie zasobami ludzkimi w czasie wakacji

 • Typ: eBook w formacie PDF
 • Ilość stron: 72
 • Wersja elektroniczna – pliki PDF do czytania na komputerze
 • Rok wydania: 2008
 • Wysyłka darmowa
 • Wydawca: e-prawnik.pl
 • Autor: Małgorzata Żmudzka – Kosała

Streszczenie ebooka

Zarządzanie zasobami ludzkimi – termin ten można ogólnie zdefiniować jako strategiczną, jednorodną i spójną metodę kierowania najcenniejszym z kapitałów każdej organizacji – ludźmi, którzy osobistym i zbiorowym wysiłkiem przyczyniają się do realizacji wszystkich założonych przez organizację celów, a tym samym umacniają jej przewagę nad konkurencją\” – tak brzmi definicja z Wikipedii. Zastanawiasz się jeszcze czy warto mieć ten Poradnik? Jeśli tak, czytaj dalej.

Poradnik został podzielny na dwie części. Najpierw omówiono w nim zarządzanie zasobami ludzkimi w firmie podczas urlopów pracowników. Wyjaśnia:

 • Główne problemy zarządzania firmą podczas wakacji;
 • Regulacje prawne dotyczące urlopów;
 • Pojęcie zmiany.

Dlatego dowiesz się, jakie masz obowiązki względem zatrudnionego młodocianego, kiedy możesz odwołać pracownika z urlopu oraz jaki urlop należy się jakiemu pracownikowi.

W drugiej części Poradnika znajdują się porady dotyczące zarządzania zasobami ludzkimi w rodzinie podczas wakacji.

 • Jakie są cechy i możliwości zarządzania w rodzinie;
 • Jak realizować potrzebę zmiany z korzyścią dla wszystkich domowników;
 • Jak zapanować nad własnym czasem?

– to przykładowe pytania, na które odpowiedzi znajdują się w Poradniku.

Poradnik wyjaśnia też, jaką rolę odgrywa w rodzinie empatia czy inteligencja praktyczna.

Potrzebujesz lepiej i skuteczniej zapanować nad swoim najbliższym otoczeniem w firmie lub w domu – przeczytaj ten Poradnik: na pewno znajdziesz bardzo wiele wskazówek!

Spis treści

Część I. Zarządzanie zasobami ludzkimi w firmie

1. Zarządzanie zasobami ludzkimi w firmie a kariera pracowników
2. Główne problemy zarządzania zasobami ludzkimi w okresie wakacji
3.Uwarunkowania prawne dotyczące urlopów wypoczynkowych
4. Konieczność zarządzania zmiana w okresie wakacji
5.Proces kadrowy w okresie urlopów
6. Szkolenia i doskonalenie zawodowe personelu pomocne w okresie urlopów

Część II. Zarządzanie zasobami ludzkimi w gospodarstwie domowym.

1. Specyficzne cechy gospodarstwa domowego
2. Potrzeba zmiany i jej realizacja u członków gospodarstwa domowego
3. Rola inteligencji praktycznej w godzeniu odmiennych potrzeb członków gospodarstwa domowego w okresie wakacji
4. Zarządzanie finansami gospodarstwa domowego podczas urlopów

Bibliografia